NEMA KRITIČNIH DEONICA NA PODRUČJU GRADA

Pre­ma posled­njim infor­ma­ci­ja­ma iz Grad­skog šta­ba za vanredne situaci­je, nema kri­tičnih deon­i­ca pute­va na području Gra­da i čiste se pute­vi u gorn­jem i sred­njem Visoku gde je sneg i do pola metra.